Welkom by Grobbelaars Finansiële Dienste.

Grobbelaars Begrafnisdienste het ontstaan uit die samesmelting van twee van Pretoria se mees prominente begrafnisondernemers, naamlik Rentmeester Grobbelaars en Kerkstraat Begrafnisse in 2005. Die samesmelting het tot gevolg dat die kundigheid en ondervinding tot voordeel van ons kliënte is.

Beide firmas se geskiedenis dateer terug na laat 1800 en vroeë 1900. Die Grobbelaar naam is goed bekend in die begrafnisindustrie, terwyl WH Rogers in 1898 die eerste begrafnisondernemer in Pretoria was. Op 6 September 2011 is die logo en naam Grobbelaars Begrafnisondernemers geregistreer as `n handelsmerk.

Gedurende September 2006, het `n geleentheid in die mark hom voorgedoen om toe te treë tot die bemarking van begrafnisprodukte en wel op dieselfde etiese en korporatiewe beginsels wat alreeds toegepas word  by die begrafnisdivisie. Op 25 Augustus 2007, het Grobbelaars & Church Street Makelaars sy FSP lisensie by die Raad op Finansiële Dienste verkry. Hierdie produkte sluit in individuele polisse, asook vrywillige en verpligte skemas.

In Maart 2013, het die maatskappy sy nuwe kantore betrek langs Grobbelaars Begrafnisdienste en ‘n naamsverandering het plaasgevind in April 2013.  Die naam het verander na Grobbelaars Finansiële Dienste Edms.Bpk.