Wat is ongeluk doodsvoordeel

Om iemand in ‘n ongeluk te verloor is een van die mees traumatiese maniere waarop ons ‘n geliefde aan die dood kan afstaan as gevolg van die onverwagse aard daarvan. Niemand wil daaraan dink nie, maar ongelukke gebeur dikwels en dit kan enige een van ons oorkom. Daar is ‘n manier om die impak daarvan op jou familie effe te versag, alhoewel dit van finansiele aard is en nie emosioneel nie – naamlik om voorsiening te maak deur middel van ‘n ongeluk doodsvoordeel.

‘n Onverwagse ongeluk kan jou gesin in ‘n groot finansiële krisis dompel as daar nie genoegsame voorsiening gemaak is vir die gepaardgaande uitgawes bv. mediese kostes nie. Sou jy omkom  in ‘n ongeluk kan dit ongekende afmetings aanneem waarvan daar moeilik herstel gaan word indien jy nie oor ‘n ongeluks doodsvoordeel beskik nie.

Ongeluk doodsvoordeel van Grobelaars Finansiele Dienste

Wanneer kan ek verwag dat die ongeluk doodsvoordeel sal uitbetaal?

‘n Ongeluk doodsvoordeel is gewoonlike die deel  van ‘n versekeringspolis wat uitbetaal wanneer die versekerde sou sterf tydens of binne ‘n sekere tydperk na ‘n ongeluk. Dit is belangrik om te verstaan dat hierdie tipe doodsvoordeel nie sal uitbetaal wanneer die versekerde aan natuurlike oorsake sterf, of weens een of ander mediese probleem nie.

Hierdie tipe voordeel kan op verskillende wyses bekom word, bv. as deel van ‘n bestaande lewensversekeringspolis wat oorsake van dood ook dek, of jy kan ‘n ongeluk doodsvoordeel tot en met ‘n sekere bedrag bekom as deel van ‘n begrafnispolis. Dit is geld wat baie handig te pas kan kom wanneer jou familie moet omsien na bv. mediese uitgawes of om voorsiening te maak vir kontantvloei vir u familie onmiddellik na u afsterwe.

Sommige mense is van mening dat ‘n lewenspolis genoegsaam is in so geval, maar indien jy nie oor genoeg fondse beskik wat jou familie kan dra deur die tydperk onmiddellik na jou afsterwe nie, sal die premie wat jy betaal vir ongeluk doodsvoordeel jou die nodige gemoedsrus gee dat jy wel voorsiening gemaak het.

Addisioneel tot die begrafnisplan bied Grobbelaars Finansiele Dienste ook ‘n unieke bystandsvoordeel wat insluit die repatriasie/vervoer van die oorledene gratis na die begrafnisondernemer in die area waar die begrafnis plaasvind, asook akkommodasie koste van een persoon wat die oorledene vergesel indien dit nodig sou wees. Die bystandsvoordeel sluit ook in regshulp en nood ontruiming (die vervoer van ‘n beseerde/siek persoon hetsy per helikopter, ambulans of vliegtuig na die naaste hospitaal.

Vir meer inligting hieroor besoek gerus ons web bladsy wat handel oor addisionele begrafnis voordele.