Grobbelaars Finansiële Produkte

Net soos die eekhoring, in ons embleem, moet ons almal deur die seisoene voorsorg tref vir ons wintermaande en daarom het Grobbelaars Finansiële Dienste die unieke Vier Seisoene Begrafnisplan ontwikkel as ‘n ondersteuningsfonds vir die seisoene van u lewe.

Bereken u maandelikse premie

Family Plan

Familie en Individuele Plan

Soveel mense hou nie tred met die stygende kostes van ʼn begrafnis nie! Buiten die begrafniskoste, gaan ʼn begrafnis ook gepaard met onvoorsiene uitgawes soos bv. reiskoste, verblyf ensovoorts. Lewe voluit in die wete dat jou familie nie met hoë finansiële uitgawes agtergelaat sal word met die afsterwe van ʼn geliefde nie!

Met ons  Vier Seisoene Begrafnisplan kan u voorsiening maak vir die wintermaande van u lewe. Ons bied bekostigbare begrafnisdekking om hierdie bekommernis uit die weg te ruim en te verseker dat u finansiële voorsorg tref!

Maak voorsiening vir die onvermydelike deur seker te maak u familie is versorg as u nie meer daar is om in hulle behoeftes te voorsien nie

workers

Werknemers Groepskema

Die Werknemers Groepskema is spesiaal ontwerp om ‘n begrafnisvoordeel te verskaf vir alle personeellede sowel as bestuur.

Met hierdie produk kan u die personeel bystaan en sodoende onnodige lenings te vermy sodat hulle in staat sal wees om hul geliefde te begrawe sonder dat hy/sy ‘n voorskot teen sy/haar salaris moet aanvra.

Hierdie produk is slegs beskikbaar vir hul onmiddelike familie naamlik: eggenoot/eggenote met ‘n maksimum van ses kinders (onder die ouderdom van 21 jaar), of 25 jaar indien die kind studeer by ‘n geregistreerde opvoedkundige instelling. Maksimum intree-ouderdom is 65 jaar.

Na aftrede kan hierdie werknemers plan omgeskakel word na ‘n individuele plan.