Grobbelaars Begrafnisdienste het ontstaan uit die samesmelting van twee van Pretoria se mees prominente begrafnisondernemers, naamlik Rentmeester Grobbelaars en Kerkstraat Begrafnisse, in 2005.  Die samesmelting het tot gevolg dat die kundigheid en ondervinding tot voordeel van ons kliënte is.
Beide firmas se geskiedenis dateer terug na laat 1800 en vroeë 1900.  Die Grobbelaar-naam is goed bekend in die begrafnisindustrie, terwyl WH Rogers in 1898 die eerste begrafnisondernemer in Pretoria was.
As begrafnisondernemers is ons bewus van die vertroue in ons gestel.

Een van die mees traumatiese tye in enige mens se lewe is wanneer ‘n geliefde sterf.  Die begrafnis vorm ‘n integrale deel van die rouproses.  Ons opgeleide en ervare personeel gee om en wil net die beste diens lewer.