Met ons jarelange ondervinding van begrafnisse / verassing en ‘n begrip van die sensitiwiteit van naasbestaandes,
werp ons lig op die vrae wat dikwels voorkom.

Kan mense van alle geloofsgroepe veras word?

Nee.  Hoewel dit by die meeste Christelike denominasies toegelaat word, is dit verbode vir Moslems en Ortodokse Jode.  Ons beveel aan dat u u geloofsgroep se standpunt oor verassing met u pastoor/dominee bespreek voor u enige reëlings tref.

Mag n Rooms-Katolieke persoon veras word?

Die Roomse Kerk laat al sedert 1965 verassing toe.

Moet daar ‘n godsdienstige seremonie wees met die verassing?

Nee.  U kan kies om ‘n sekulêre diens te hou.  Indien u egter wel ‘n godsdienstige seremonie verkies en nie ‘n dominee of pastoor ken nie, kan Grobbelaars een reël om die diens te lei.

Moet die begrafnisdiens by die krematorium gehou word?

Nee.  Die meeste mense verkies om die diens in hul plaaslike gemeente, by die begrafnishuis of selfs elders te hou.  Sommige mense verkies om die helfte van die diens op een plek te hou en dan net ‘n klein wydingseremonie in die krematorium se kapel.

Word daar voorsiening gemaak vir musiek in die krematorium?

Ja.  Die meeste krematoria verskaf ‘n orrel, maar nie gesangeboeke nie.  Mits dit vooraf gereël word, kan Grobbelaars gedrukte bladmusiek verskaf.

Hoe word die verassing gereël?

Kontak Grobbelaars Begrafnisdienste by 012 329 3682 en ons tref al die reëlings vir u.

Wie gee toestemming dat ‘n verassing mag plaasvind?

Toestemming vir ‘n verassing kan net gegee word deur ‘n Mediese Arbiter, wat deur die krematorium aangewys word.  Geen verassing mag plaasvind sonder sy/haar toestemming nie.  Voordat toestemming gegee kan word, moet die Mediese Arbiter tevrede wees dat die oorledene geïdentifiseer is, dat die hoofoorsaak van dood bo alle twyfel vasgestel is en dat die verassing nie teenstrydig met die oorledene se wense is nie.  Die Arbiter vertrou grootliks op drie dokumente: die Aansoek vir Verassing;  die mediese verklaring van die dokter wat die oorledene op sy/haar laaste siekbed bygestaan het;  en die stawende mediese verklaring wat die oorsaak van dood aandui en verskaf word deur die eerste dokter op die toneel ná die afsterwe.  Sou die Mediese Arbiter versuim om toestemming te gee vir die verassing, sal ‘n private nadoodse ondersoek nodig wees as u steeds ‘n verassing verkies.  Ons moet net die belangrikheid benadruk dat alle wetlike formaliteite voor ‘n verassing afgehandel moet word – ongeag waar die verassing plaasvind.

Is dit waar dat ‘n pasaangeër of ander radio-aktiewe inplantings voor die verassing verwyder moet word?

Ja.  Sulke inplantings kan by hoë temperature ontplof en nie net toerusting beskadig nie, maar ook personeel in gevaar stel.

Wat gebeur by die krematorium op die dag van die begrafnis?

Die kis kan voor die tyd op die podium geplaas word, of dit kan by die kapel ingedra word, met die roubeklaers se stoet in gevolg.  Voor die verassing kan gordyne om die kis heen getrek word, dit kan deur ‘n luik verwyder word, of net daar gelaat word tot die roubeklaers die kapel verlaat.  Verskillende krematoria volg verskillende prosedures.

Wat gebeur met die kis?

Die kis word na ‘n aparte vertrek geneem, waar die identiteit bevestig word deur die naambord met die Magtiging om te Veras te vergelyk.  Die meeste krematoria verwyder die buitenste, brandvaste bybehore van die kis voor die verassing en die onbeskadigde bybehore word óf aan die begrafnisondernemer gegee, óf vernietig ingevolge die regulasies.

Word die kis saam met die oorledene veras?

  Die kis word altyd saam veras, net soos dit ontvang word.

Word meer as een kis terselfdertyd deur dieselfde verasser veras?

Nee.  In spesiale gevalle kan dit byvoorbeeld gereël word dat die verassing van ‘n ouer en jong kind terselfdertyd plaasvind.  Die ontwerp van moderne verassers laat egter nie toe vir die gelyktydige verassing van twee volwassenes nie.

Hoe lank duur die verassing?

Die verassing duur ongeveer 90 minute.

Wat gebeur met waardevolle en ander metale?

Die hoë temperatuur binne die verasser (tussen 800°C en 1 000°C) veroorsaak dat metale onherkenbaar met ander materiale versmelt.  Metaaldeeltjies wat ná ‘n verassing oorbly, word gewoonlik volgens die instruksies van die betrokke krematorium-owerhede weggedoen.  U word dus ten sterkste aangeraai om enige juweliersware voor die verassing van die stoflike oorskot te verwyder.

Hoe weet ek dat ek die regte as kry?

Omdat daar net een volwasse kis op ‘n slag in die verasser pas en die as verwyder moet word voordat die verasser weer gebruik kan word, word die as apart gehou.  Alle krematoria het prosedures in plek om die as korrek te identifiseer.  Naasbestaandes kan dus verseker wees dat die regte as aan hulle gegee sal word.

Wat kan met die as gedoen word?

Grobbelaars & Church Begrafnisdienste sal u bystaan met u besluit en alternatiewes voorstel.  Dit bly egter die naasbestaandes se finale besluit.

Is dit moontlik om die as elders in die land of oorsee te stuur?

Ja. Grobbelaars sal u bystaan met al die reëlings en gepaardgaande dokumentasie.

Is ‘n verassing duurder as ‘n begrafnis?

Nee.  Hoewel die begrafnisondernemer se koste min of meer dieselfde vir albei beloop, maak die koste van die graf, asook die voorbereiding daarvan ‘n begrafnis duurder as ‘n verassing.  Ná ‘n begrafnis is daar ook nog die koste van die grafsteen en die uitgawe om die graf in stand te hou.

Kan verassing gebruik word om bewyse van ‘n misdaad te vernietig?

Nee, want die hoofoorsaak van die dood moet vasgestel word voordat die Mediese Arbiter toestemming verleen vir die verassing.

Hoe kan ek verseker dat ek na my dood veras word ?

Laat spesifieke instruksies na vertel u naasbestaandes daarvan.  Dit kan vir hulle groot onsekerheid uit die weg ruim.