Emosionele Nasorg

Dit is die opregte wens van die besturende direkteur en personeel van Grobbelaars Begrafnisdienste dat die persoon wat ‘n geliefde verloor het, onderskraag word na so ‘n verlies.
Ons wil graag hê dat u moet kennis dra van die emosionele fases van verlies wat u mag ondervind. Wanneer ‘n geliefde sterf is dit vir die wat agterbly van onskatbare waarde om die verskillende fases van hulle verdriet te verstaan.

Alhoewel verskillende mense hul verlies verskillend hanteer, is daar ses algemene fases wat gewoonlik volg.

Nasorg – Grafstene

Grobbelaars Begrafnisdienste bied advies aan met betrekking tot die keuse en bestelling van grafstene as deel van ‘n unieke nasorgdiens. Hierdie professionele diens word met sorg, empatie en eerlikheid verrig; waardes wat deur Grobbelaars Begrafnisdienste onderskryf word. Om na voorbeelde van grafstene te kyk en meer inligting daaroor te bekom, kliek hier.

Grobbelaars Begrafnisdienste bied ‘n muur van herinnering as nasorgdiens, klik hier

Rousmart beraders en ondersteuningsgroepe