Hoekom moet ‘n persoon vooruit beplan vir ’n begrafnis

Begrafnisse is deel van die rouproses en daarom is begrafnisse daar vir die geliefdes wat agterbly. ‘n Goed uitgevoerde begrafnis skep ‘n geleentheid vir die familie en vriende van die oorledene om vertroos te word en om hulle smart te verwerk. polisse

Deur jou begrafnis vooruit te beplan, kan jy verhoed dat jou familielede moeilike besluite moet neem tydens een van die mees traumatiese tye in hulle lewens.

Deur vooruitbeplanning kan u u familie hoflik in kennis stel van u wense en hulle tog nog die vryheid gee om hul eie persoonlike bydraes tot die diens te maak.polisse

Grobbelaars & Church Begrafnisdienste bied ‘n baie spesiale Vooruitbeplanningsvorm aan wat u kan help om u begrafnis vooruit te beplan.polisse bekostigbaar